Ochrana osobních údajů - GDPR

Zásady používání cookies

Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

 

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

 

V následující tabulce naleznete jaké druhy souboru cookies využíváme.

Vydavatel/ Název cookieTypTrvanlivostPopis
Facebook
(_fbp)
Analytical, Tracking, Remarketing1 hodinaPoužívá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran.
Google Analytics
(_gid,_gac_.*,_gat_gtag_.*,_ga)
Analytical, Trackingpersistent
90 dní
persistent
persistent
Používá se na rozlišení jednotlivých uživatelů. Cookie je obnovený po každém zaslání dat na Google Analytics.

 

 

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: přehledy zobrazení v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

 

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

 

GDRP
1. Provozovatel respektuje právo na soukromí a osobní údaje zpracovává výlučně v souladu s
příslušnými právními předpisy.
2. V souvislosti s provozem Internetových stránek Provozovatel zpracovává vybrané osobní
údaje fyzických osob, jakož i zástupců a kontaktních osob uživatelů, kteří jsou právnickými
osobami (společně dále jen „dotčené osoby“), i bez souhlasu těchto osob pro účely:
a) registrace a vedení uživatelského účtu;
b) plnění smlouvy mezi Provozovatelem a uživatelem, zejména o koupi zboží;
c) oprávněných zájmů Provozovatele a jiných osob, které spočívají zejména ve zkvalitňování
poskytovaných služeb především prováděním analýz a jejich vyhodnocováním, v reklamní a
marketingové činnosti za účelem nabídky vlastních výrobků a služeb zahrnující zasílání
novinek, informací, nabídek a obchodních sdělení, a to i prostřednictvím e-mailů, jakož i
dalších elektronických prostředků včetně personalizovaných reklam, v ochraně majetku,
uplatňování nároků a vymáhání pohledávek, nezbytné komunikaci s dotčenými osobami apod.
3. Zpracovávané osobní údaje jsou získávány výlučně od dotčené osoby a zahrnují
identifikační údaje (jméno, příjmení, název, IČO, DIČ), adresní údaje (ulice, číslo popisné a
evidenční, město, obec, PSČ, země, web), kontaktní údaje (e-mailové, telefonní a faxové
spojení), popisné údaje (zejména fakturační a platební údaje a) a další sdělené údaje.
4. Poskytnutí osobních údajů je především smluvním požadavkem, a tedy nezbytným
předpokladem pro realizaci účelů, pro které jsou osobní údaje poskytovány. Dochází-li ke
zpracování osobních údajů na základě souhlasu, je poskytnutí osobních údajů dobrovolné;
dotčená osoba má přitom právo svůj souhlas odvolat V případě zpracování osobních údajů pro
účely ochrany práv a právem chráněný zájmů Provozovatele a jiných osob, je dotčená osoba
oprávněna vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
5. Doba zpracování osobních údajů se liší v závislosti na účelu, pro který jsou osobní údaje
zpracovávány. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu odpovídá době do
odvolání souhlasu a v ostatních případech době nezbytné pro realizaci stanoveného účelu s
tím, že v případě nákupu zboží budou osobní údaje zpracovávány 5 let od uzavření příslušné
kupní smlouvy a v případě, že se jedná o registrovaného uživatele, po dobu, po kterou je pro
registrovaného uživatele vedena registrace a uživatelský účet a 3 roky po zrušení registrace
6. Zpracování osobních údajů provádí Provozovatel sám, anebo za tím účelem pověří třetí
osobu v souladu s příslušnými právními předpisy. Osobní údaje nebudou předávány třetím
osobám nebo do zahraničí, aniž by o tom nebyl uživatel informován.
7. Při zpracování osobních údajů Provozovatel dbá na dodržování důvěrnosti a zabezpečení
dle odpovídajících standardů, které zajišťují ochranu před neoprávněným nebo nahodilým
přístupem nebo přenosem, před jejich změnou, ztrátou nebo zničením, jakož i před možným
zneužitím. Provozovatel rovněž dbá na ochranu práv dotčených osob zaručující soulad
zabezpečení osobních údajů s příslušnými právními předpisy a s těmito Podmínkami.
8. V případě, že dotčená osoba zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování
osobních údajů v rozporu s právními předpisy, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje
nepřesné nebo pominuly-li důvody pro jejich zpracování, může od Provozovatele požadovat
vysvětlení nebo požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména může
požadovat provedení opravy nebo doplnění svých osobních údajů. Za podmínek stanovených
právními předpisy je dotčená osoba oprávněna uplatnit též právo na omezení zpracování
osobních údajů, právo na přenositelnost údajů nebo právo na jejich výmaz. Právo dotčené
osoby obrátit se se stížností na dozorový orgán není tímto dotčeno.
9. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nebo v případě
uplatňování svých práv je možno Provozovatele kontaktovat na info@bonaloka.cz.
Provozovatel v takovém případě poskytne dotčené osobě požadované informace bez
zbytečného odkladu.
10. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí
na jiných webových stránkách, na které na Internetových stránkách odkazuje.

Nastavení cookies

Následujícím nastavením můžete upravit jaké soubory cookie se budou používat na této stránce.

Nutné cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytně nutné pro váš pohyb po webové stránce a využívání všech funkcí, např. nastavení preferencí soukromí, přihlašování nebo vyplňování formulářů. Bez těchto cookies by nebylo možné řádně poskytovat služby požadované při používání naší stránky. Nezbytně nutné cookies nevyžadují souhlas uživatele dle příslušných právních předpisů. Můžete si také nakonfigurovat webový prohlížeč a nezbytně nutné soubory cookies zablokovat, ovšem následně se může stát, že nebudete moci používat všechny funkce stránky tak, jak byste chtěli.

Statistické soubory cookies

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které nejméně, a vidět, jak se návštěvníci na webu pohybují, což nám pomáhá optimalizovat váš zážitek. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme moci používat vaše údaje tímto způsobem.

Reklamní soubory cookies

Tyto soubory cookies (zvané také cílené nebo reklamní cookies) se používají k zobrazování reklam na stránkách třetích stran, které by více odpovídaly vaší osobě a vašim zájmům. Používají se také k omezení počtu shlédnutí reklam a měření účinností reklamních kampaní.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit